SE Talk 2 : สำรวจทุน CSO กับการเริ่มต้น SE วิสาหกิจเพื่อสังคม

เวทีสร้างการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม (กรุงเทพฯและปริมณฑล) ครั้งที่ 5
SE Talk 2 : สำรวจทุน CSO กับการเริ่มต้น SE วิสาหกิจเพื่อสังคม

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุม Victory Room ชั้น 2 โรงแรมวิคทรี (Vic 3) ซ.พหลโยธิน 3 กรุงเทพฯ (ใกล้ BTS สถานีสนามเป้า)

 

สสส

สิงหาคม 23 @ 09:30
09:30 — 15:30 (6h)

โรงแรมวิคทรี (Vic 3)

โครงการเสริมศักยภาพและสานพลังภาคีภาคประชาสังคมระดับจังหวัดเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะประชาการกลุ่มเฉพาะ สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) ร่วมกับ กองทุนภาคประชาสังคม โดยการสนับสนุนจาก สสส.