SE Starter 101 @SUT SE CLUB

กิจกรรม Social Enterprise Starter 101

ร่วมเรียนรู้ในประเด็น การทำธุรกิจเพื่อสังคมเบื้องต้น และค้นหาแนวทางของตนเองในการสร้างธุรกิจเพื่อสังคม ให้สามารถแก้ไขปัญหาสังคมและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

รายละเอียดกิจกรรม 
  • เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกและเทรนด์ล่าสุดของ Social Enterprise ผ่านตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
  • กิจกรรม Workshop “กระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่กิจการเพื่อสังคมของตนเอง” โดยวิทยากร
  • กิจกรรมให้คำแนะนำเพื่อการเริ่มต้น SE ในแนวแนวทางของตัวเอง
  • เรียนรู้ “ทักษะกระบวนการคิด” ที่ช่วยสร้างความแตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เรียนรู้ “กระบวนการทำงานของผู้ประกอบการ” ที่สามารถช่วยพัฒนาและสร้างเแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดและแก้ไขปัญหาสังคม
  • เรียนรู้ทักษะสำคัญในด้านการตลาด การเงิน และการจัดการที่สามารถนำไปใช้กับองค์กรใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมหรือไม่ก็ตาม

วิทยากร
คุณทลปภร ปัญโยรินทร์ General Manager ของ SE Thailand 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 
เวลา 09.00 – 17.00 น.
สถานที่ : ห้องสัมมนา 1 อาคาร F11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่


ขอบคุณที่มา : SUT SE CLUB

พฤษภาคม 6 @ 09:00
09:00 — 17:00 (8h)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

SE Thailand