SE Night ครั้งที่ 4 กับหัวข้อ “7 เรื่องกฎหมายต้องรู้ของ SE”

ก่อนการเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise”มักมีคำถามทางกฎหมายมากมายที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสนใจ

เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น คำถามว่า จำเป็นต้องตั้งบริษัทเพื่อการดำเนินการนี้หรือไม่ หรือรับงานเป็นนามบุคคลก่อนได้? ค่าใช้จ่ายในการตั้งบริษัทแพงมากมั้ย? ข้อดีของการจดตั้งบริษัทคืออะไร? จดแล้วภาษีจะตามมามั้ย? จะหาเงิน ในการดำเนินธุรกิจได้จากไหนบ้าง? จะรับงานต้องทำสัญญามั้ย? มีเงื่อนไขและข้อกำหนดอะไรบ้างที่ควรต้องรู้? ทรัพย์สินทางปัญญาที่ทำขึ้นมาแล้วจะเป็นของใคร ต้องทำยังไงเพื่อการปกป้องและใช้ประโยชน์? คำถามเหล่านี้เป็นคำถามเบื้องต้นพื้นฐาน ที่ผู้ ประกอบการควรหาข้อมูลไว้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Tech / Non-Tech หรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม

การหาข้อมูลด้านกฎหมายจากแหล่งข้อมูลทั่วไป อาจให้คำตอบที่ไม่ครบถ้วน และการขอคำปรึกษาทางด้านกฎหมายจากที่ปรึกษากฎหมาย ย่อมมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ดังนั้น นี่จึงเป็นโอกาสดีของผู้สนใจจะดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมหรือผู้ที่กำลังมีคำถามกฎหมายเหล่านี้อยู่ ให้ได้มารับฟังข้อมูลและคำตอบแง่ปฏิบัติจาก ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ทำงานในแวดวง Startup / New Entrepreneur โดยตรง

 

วันเวลาและสถานที่จัดงาน
 • วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
 • ณ ห้อง Training Room
  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
  (MRT ลุมพินี – ทางออก 3)
 • เวลา 18.00 – 20.30 น.

กำหนดการ

18.00 – 18.30 : ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
18.30 – 20.00 : Keynote: “ 7 เรื่องกฎหมายต้องรู้ของ SE” โดยคุณขวัญ (รับขวัญ) เจ้าของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในนาม LawXTech
20.00 – 20.15 : Q&A
20.15 – 20.30 : กิจกรรม Networking

ค่าใช้จ่าย
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
 • 250 บาท / ท่าน สำหรับบุคคลทั่วไป
  (ชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาคมฯหลังจากได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียน โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง)

เกี่ยวกับ Speaker

คุณขวัญ (รับขวัญ ชลดำรงค์กุล) เป็นทนายความและเนติบัณฑิตไทย ทีมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย การวางแผนและ การให้คำแนะนำ กลยุทธ์ธุรกิจทางด้านกฎหมาย และการร่างสัญญาใน ประเทศไทย และระหว่างประเทศ ภายใน ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CLMVT) มามากกว่า 12 ปี และได้มีโอกาสทำงานเป็นที่ปรึกษาของโครงการพัฒนาของ ASEAN Development Bank ที่มีส่วนในการศึกษาการสร้างกรอบกฎหมายให้ส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยี โดย
เฉพาะ FinTech ในภูมิภาค ด้วยการใช้มุมมองนักกฎหมายที่เข้าใจธุรกิจ และในปัจจุบันนอกจาก Law Firm ที่เปิดและดำเนินการที่ สปป ลาวมา 3 ปีแล้ว ขวัญเปิดบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในนาม LawXTech เพื่อให้บริการ
ให้คำปรึกษา การวางแผนกลยุทธ์ การร่างสัญญาและเอกสารทางด้านกฎหมาย การขอใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการทางด้าน FinTech ทั้ง ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล P2P Lending Platform และ Crowdfunding ในประเทศไทย และเป็นนักกฎหมายที่หาโอกาสพัฒนาวงการกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีให้มีประโยชน์สูงสุด

 

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/SENight4

พฤศจิกายน 8 @ 18:00
18:00 — 20:30 (2h 30′)

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

SE Thailand