SE Night ครั้งที่ 10 หัวข้อ “Boost Your Remote Collaboration Potential”

SE Thailand และ PALO IT Thailand จะชวนมาเรียนรู้วิธีเพิ่มศักยภาพการทำงานร่วมกันแบบ Remote work ของคุณกับ SE Night ครั้งที่ 10!

คุณอาจเริ่มต้นการทำงานแบบ Remote และอยากทำให้มันให้เลิศสุดๆ หรือ คุณอยากเริ่มต้นประสบการณ์ทำงานแบบ Remote และเก่งแบบมืออาชีพ!

—- ทำไมต้องเข้าร่วม? —–
เพราะอะไร…..การทำงานแบบ Remote จึงยากกว่าการทำงานในพื้นที่จริง
ต้องมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือกันบ้าง

—- ใครเหมาะกับกิจกรรมนี้? —-
* ถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้นำของทีม
* ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการ
* ถ้าคุณต้องจัดการทีมของคุณ

—- กิจกรรมอะไร? —-
* นี่เป็นเวิร์คช็อป ความยาว 60 นาที
* เวิร์คช็อปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นเครื่องมือสำคัญและเทคนิคในการทำงานแบบ Remote.
* ในท้ายที่สุดของเวิร์คช็อปนี้ คุณและทีมของคุณสามารถวางแผนการทำงาน และความเกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีม หรือการทำงานร่วมกัน

เรียนรู้พื้นฐานของการทำโครงงาน สำหรับ
– สร้างความคล่องตัวให้กับทีมของคุณเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม
– สร้างพลังงานและเพิ่มความเชื่อใจให้กับทีม
– สร้างแบบแผนของการทำงานแบบ online เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
– สร้างบรรยาการทำงานเป็นทีมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในการทำงานแบบ Remote

*********************************

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/SENight10

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
เวลา 16.00 – 17.00 น.
ผ่านทางระบบ ZOOM

*********************************

** ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ฟรี ทั้งสมาชิกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) และ บุคคลทั่วไปที่สนใจ (ระดับผู้บริหาร ที่มีอำนาจการเปลี่ยนแปลงองค์กร)

(Session เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย: Bi-lingual Session)

พฤษภาคม 15 @ 16:00
16:00 — 17:00 (1h)

Online Session

PALO IT Thailand