โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์:  เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 รวมทั้งส่งเสริมภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

วัน เวลา และสถานที่: 

  • วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562
  • เวลา 08.30 – 12.00 น.
  • ณ โรงแรม เซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วมงานจำนวน 300 คน ดังนี้

  • กิจการที่ได้รับการรับรอง SE และใช้ชื่อวิสาหกิจเพื่อสังคม
  • หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  • สื่อมวลชน

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานด้วยการแจ้งชื่อกิจการ มาทางอีเมล osep@dsdw.go.th เพื่อรับหนังสือตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมหรือลงทะเบียนหน้างานเพียงแจ้งว่ามาจากเครือข่าย SE Thailand

 

กันยายน 16 @ 08:30
08:30 — 12:30 (4h)

โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ