โครงการ “ติดอาวุธให้ SE” โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

📢 เชิญสมาชิกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ติดอาวุธให้ SE” โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
.
🗓 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563
⏱ เวลา 10.00 – 16.00 น. (เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น.)
📍 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ
.
สมาชิกฯท่านใดสนใจเข้าร่วม สามารถแจ้ง ชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่ง, ชื่อองค์กร กลับมาทางทีมงานสมาคมฯตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยค่ะ (LINE @SEThailand / email: info@sethailand.org)

 

*กรุณาแจ้งกลับภายในวันจันทร์ที่ 28 ก.ย. เวลา 11.00 น.

กันยายน 29 @ 10:00
10:00 — 16:00 (6h)

โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม