การประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2566 โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเข้าร่วมประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2566

ในวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00
สถานที่ : ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

การประชุมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมพร้อมทั้งผลักดันกรอบความร่วมมือและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือที่มีผลกระทบต่อวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมต่อไป

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

 

กรกฎาคม 6 @ 09:00 — กรกฎาคม 7 @ 12:00
09:00 — 12:00 (27h)

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพฯ, ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม