งานประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

เชิญร่วมกันผลักดัน SE ด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อได้มาซึ่งแนวทางในการกำหนดนโนบายและส่งเสริมพัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้เชิญชวน วิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2566 ในธีม Empowering Sustainable Future รวมพลังSE สร้างสรรค์อนาคต สู่ความยั่งยืน

เข้าร่วมฟรี

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 เป็นต้นไป
จัด ณ ชั้น 5 ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนร่วมงาน


ขอบคุณที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

กรกฎาคม 6 @ 10:00 — กรกฎาคม 7 @ 12:00
10:00 — 12:00 (26h)

กรุงเทพฯ, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม