งานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” พ.ศ. 2566 โดย ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDG Move)

ภายในงาน พบกับ
  • ปาฐกถาพิเศษ: ขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ (SDG Localization)
  • เสวนาสาธารณะ: การขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย “พื้นที่เรียนรู้ SDGs รุ่นที่ 1”
  • ไฮไลท์การเปิดตัว “รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย: มุมมองจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2566” และ “หนังสือเรื่องราวพื้นที่เรียนรู้ SDGs รุ่นที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566  เวลา 15.30 – 20.30 น.
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดกำหนดการ

ขอบคุณที่มา : SDG Move TH

ธันวาคม 21 @ 15:30
15:30 — 20:30 (5h)

กรุงเทพฯ, โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

SDG Move