งาน “SB 22 Asia Pacific” โดย Sustainable Brands

ครั้งแรกในไทย! กับเครื่องมือที่จะช่วยวัดผล “ความยั่งยืน” ของการสร้างแบรนด์ กับงาน “SB 22 Asia Pacific” เพื่อให้นักสร้างแบรนด์เห็นโอกาสและอนาคตในการพัฒนาแบรนด์ ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจและสังคม

มารู้จักกับ SB BTR (Brand Transformation Roadmap) ภายในงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยวัดผลและกำหนดกลยุทธ์ แนวทางการสร้างความยั่งยืนของแบรนด์ที่เป็นระบบมากที่สุด พัฒนาโดยทีมนักคิดระดับโลกที่วันนี้ได้รับการนำไปใช้และพิสูจน์แล้วโดยแบรนด์ชั้นนำ เช่น P&G, Salesforce, Iron Mountain และอีกมากมาย

📌 ช่วยให้องค์กรที่กำลังสร้างแบรนด์ เห็นเส้นทาง มองภาพได้ชัดขึ้น เห็นโอกาส เห็นปัญหา จุดพัฒนา จุดปรับปรุง เพื่อให้เส้นทางแห่งความยั่งยืนมีเป้าหมาย มีหลักชัยที่ชัดเจน

📌 ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจ เห็นภาพ เห็นประโยชน์ที่จะได้อย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรที่จะใช้สนับสนุนนั้นถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับภาพใหญ่ขององค์กร

📌 ช่วยให้ทั้งองค์กรทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการสร้างความยั่งยืน โดยไม่มอบหมายความรับผิดชอบนี้ให้กับแผนกใดแผนกหนึ่ง แต่ทุกแผนกทุกส่วน ต้องทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

📌 ช่วยให้องค์กรที่มีการกำหนด “PURPOSE” ดำเนินธุรกิจสร้างแบรนด์ได้ตรงกับ PURPOSE ที่ได้ระบุไว้ มิใช่แค่เพียงการสื่อสารสร้างภาพ

👉 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย : https://www.zipeventapp.com/e/SB-22-Asia-Pacific#ticket-detail

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://sb22asiapacific.com/


ขอบคุณที่มา: Sustainable Brands Bangkok

กุมภาพันธ์ 24 @ 17:00 — กุมภาพันธ์ 25 @ 00:00
17:00 — 00:00 (7h)

Online Session

Sustainable Brands