Power to Change Forum 2022

พบกับ Power To Change Forum 2022

มาร่วมรับฟัง
📌 จัดการกับความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจ
📌 วิธีการปกป้องกลุ่มที่เปราะบางที่สุดและบรรลุความยุติธรรมด้านสภาพอากาศ
📌 ผลที่ตามมาของวิกฤตสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างไม่เท่าเทียมกัน ชุมชนที่อ่อนแอที่สุดกำลังแบกรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอันดับแรก

วันที่ 16 พฤศจิกายน .. 2565 เวลา 16.00-18.30 .

ผ่าน Zoom Meeting

พฤศจิกายน 16 @ 16:00
16:00 — 18:30 (2h 30′)