สัมมนา Women Entrepreneur Hour: Meet Your Bankers โดย สสว. และ ILO

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization – ILO) เชิญผู้ประกอบการหญิงในประเทศไทยที่ต้องการข้อมูลการบริการทางการเงินสำหรับฟื้นฟูหรือขยายธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม Women Entrepreneurs Hour: Meet Your Bankers

กิจกรรม Women Entrepreneur Hour ครั้งที่ 2 นี้จัดขึ้นในหัวข้อ Meet Your Bankers เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ #SME และผู้ประกอบการหญิงเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมและย่อยไห้ได้รับข้อมูล มีความเข้าใจ และได้โอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนได้ดียิ่งขึ้น ช่วยเสริมรากฐานและศักยภาพให้ธุรกิจฟื้นตัวและเติบโตต่อไป

จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 – 11:00 น.

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

หัวข้อการสัมมนา
  1. บริการทางการเงินสำหรับธุรกิจ SME
  2. สิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อเลือกบริการทางการเงินสำหรับธุรกิจของคุณ
  3. มาตรการของรัฐบาลไทยเพื่อช่วยเหลือธุรกิจ SME ในช่วงโควิด-19
  4. บริการช่วยเหลือสำหรับ SME ที่มีปัญหาทางการเงิน
วิทยากรรับเชิญ
  1. คุณสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ธนาคารออมสิน
  2. คุณผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
  3. คุณสุทธิพงศ์ จรุงจิตอภินันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank of Thailand)
  4. ดำเนินรายการโดย กาญจน์มณี ธเนศวรกุล ผู้ประสานงานโครงการประจำประเทศไทย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)

สอบถามเพิ่มเติมที่ thanesvorakul@ilo.org หรือโทร 090-986-1984

มิถุนายน 21 @ 09:00
09:00 — 11:00 (2h)

Online Session

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม, International Labour Organization (ILO)