กิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ในหัวข้อเรื่อง “การต่อยอดวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านรับชมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “การต่อยอดวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม”
ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
เวลา 10.00 – 12.00 น.
โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้
1. คุณวชิรา ไฝเจริญมงคล
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
กรมส่งเสริมการเกษตร
2. คุณเสาวรส สันประเสริฐ
ประธาน บริษัท ก๊อดฟาร์เมอร์ จำกัด
3. คุณลักขณา แสนบุ่งค้อ
ผู้ก่อตั้ง Banana Land
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิ้งก์นี้ https://bit.ly/3Dk1bVn
ขอบคุณที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

กันยายน 23 @ 10:00
10:00 — 12:00 (2h)

แอพพลิเคชั่น Zoom