กิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนเจอนักลงทุน” โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) จัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมก่อนเจอนักลงทุน

วิทยากรโดย คุณภูรี สมิทธิเนตย์
หัวหน้าโครงการ Café Amazon for Chance
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ในวันศุกร์ที่23 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 12.15 น.
เข้ารับอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับท่านที่สนใจ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

มิถุนายน 23 @ 10:00
10:00 — 12:15 (2h 15′)

แอพพลิเคชั่น Zoom

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม