โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มกิจการเพื่อสังคม หัวข้อ “มาตรฐานสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส. เปิดให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม รวมถึงผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

หัวข้อ “มาตรฐานสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”
โดย วิทยากรจาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ – มกอช. และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
📅 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.

📝 ลงทะเบียนเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่
https://forms.gle/yPdnTzoHLbQxPgGr9

 

สิงหาคม 20 @ 10:00
10:00 — 12:00 (2h)

ZOOM

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม