โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มกิจการเพื่อสังคม หัวข้อ “การเงินสำหรับธุรกิจ เข้าใจได้ เข้าใจง่าย”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส. เปิดให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม รวมถึงผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

หัวข้อ “การเงินสำหรับธุรกิจ เข้าใจได้ เข้าใจง่าย”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
📅 วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

📝 ลงทะเบียนเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่
https://forms.gle/yPdnTzoHLbQxPgGr9

 

สิงหาคม 14 @ 09:00
09:00 — 12:00 (3h)

ZOOM

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม