โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มกิจการเพื่อสังคม: เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมจากวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการบ่มเพาะกิจการเพื่อสังคมและสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) และสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ขอเชิญผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มกิจการเพื่อสังคม” เพื่อให้คุณมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการทางธุรกิจและการบริหารจัดการผลลัพธ์ทางสังคม ช่วยให้คุณไปสู่เป้าหมายของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปูพื้นฐานสู่การพัฒนาไปเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

การอบรมประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
 1. การฟังบรรยาย หรือ workshop จากผู้เชี่ยวชาญใน 4 หัวข้อ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565
 2. การทำแบบฝึกหัดจากบทเรียน ผู้เข้าร่วมอบรมดำเนินการด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 2 – 15 กรกฎาคม 2565
 3. การเข้ารับคำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย ผู้เข้าร่วมอบรมนำแบบฝึกหัดที่ทำแล้วมาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ ใช้เวลากลุ่มละ 2 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2565 (สงวนสิทธิเฉพาะกลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่จดแจ้งกับ สวส. แล้วเท่านั้น)
วิทยากร
 1. ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ: ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School วิทยากรด้านการตลาด และนักเขียนด้านการตลาดที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีผู้ติดตามมากมาย ได้แก่
  • เกตุวดี Marumura เฟซบุ๊คเพจเล่าเรื่องธุรกิจและการตลาดแนวยั่งยืน
  • พอ – ดี – ต่อ – ใจ เว็บไซต์ที่รวบรวมแนวคิดการตลาดและการทำธุรกิจที่มีแนวคิดดี ๆ
  • หนังสือ เช่น Makoto Marketing หลักสูตรการตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่น / ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น / สุโก้ย! Marketing ทำไมใคร ๆ ก็ติดใจญี่ปุ่น
 2. คุณไฮดี้ เหลียง: ปัจจุบันเป็นผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ ChangeFusion มีประสบการณ์ในการบ่มเพาะและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมมากว่า 6 ปี รวมถึงการบริหารจัดการโครงการ Banpu Champion for Changes ที่บ่มเพาะกิจการเพื่อสังคมมากกว่า 100 กิจการ โครงการพัฒนาศักยภาพของกิจการเพื่อสังคมร่วมกับ UNDP รวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม และอยู่ระหว่างการจัดทำเครื่องมือวัดผลและรายงานผลลัพธ์ทางสังคม (Impact Bento) ก่อนหน้านี้คุณไฮดี้ยังมีประสบการณ์ทำงาน 7 ปีในสาขาการขายและการตลาดในอุตสาหกรรมเครื่องครัวและอุปกรณ์ทำกาแฟ
 3. คุณนิโลบล ประมาณ (อุ๋ย): ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท FlowFolk บริษัทให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และออกผลิตภัณฑ์ของตนเองด้วย คุณอุ๋ยมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดภายใต้แบรนด์ “Happy Field Happy Farm” และแบรนด์ “ม่วนจอย” มากว่า 7 ปี สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจนเป็นที่ติดใจของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ มีรางวัลการันตีด้านการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนคือรางวัลชนะการประกวดโครงการกิจการเพื่อสังคม Banpu Champions for Change ปีที่ 5 นอกจากนี้คุณอุ๋ยยังมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของบริษัทรับผลิตเครื่องสำอางให้แบรนด์ใหญ่
กำหนดการฝึกอบรม

OSEP Pre-SE Training Agenda

อ่านเอกสารแนะนำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่
https://bit.ly/Pre-SE_Training

ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/Pre-SE_Register

กรกฎาคม 1 @ 10:00
10:00 — 17:00 (7h)

Online Session

Chulalongkorn Business School, ChangeFusion, FlowFolk