การอบรม “เพิ่มมูลค่าแบรนด์วิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยตราสัญลักษณ์ Circular Mark” โดย สวส.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ “เพิ่มมูลค่าแบรนด์วิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยตราสัญลักษณ์ CIRCULAR MARK”

รายละเอียดการอบรม
  • วิทยากรโดย คุณวิศรา หุ่นธานี ผู้จัดการโครงการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  • การอบรมจัดวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3yvDjeB

ช่องทางการติดต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

 

ขอบคุณที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

กรกฎาคม 8 @ 10:00
10:00 — 12:00 (2h)

Online Session

สวส.