การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม(สวส.)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรื่อง การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

หัวข้อการอบรม

  1. “การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม” โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. “แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม” โดยมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 10.00 – 12.15 น.

ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน
ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


ขอบคุณที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

มกราคม 24 @ 10:00
10:00 — 12:15 (2h 15′)

แอพพลิเคชั่น Zoom

สวส.