การอบรมหัวข้อ “การระดมทุนผ่าน Donation – based Crowdfunding” โดย สวส.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “การระดมทุนผ่าน Donation – based Crowdfunding”

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. วิทยากรโดย คุณเอด้า จิรไพศาลกุล CEO เทใจดอทคอม

ผู้สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ตใต้โปสเตอร์เพื่อทำการลงทะเบียน หรือลงทะเบียนผ่านลิ้งก์นี้ https://bit.ly/3HjPxJi

 

 

กุมภาพันธ์ 11 @ 10:00
10:00 — 12:00 (2h)

Online Session

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม