กิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ดีต่อใจ ORGANIC FOR ALL” โดย THAICONSENT

ขอเชิญชวนท่านมาเข้าร่วมการเปิดตัวรอบสื่อ ของกิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ดีต่อใจ – Organic For All”
กิจกรรม“เกษตรอินทรีย์ดีต่อใจ – Organic for all” – ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป โดยมุ่งเน้นไปยังการสร้างความตระหนักรู้ของการบริโภคอาหารอินทรีย์ ในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องทั้งด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการบริโภคอาหารอินทรีย์ รวมถึงการพัฒนา การทำเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับออร์แกนิกในไทย ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับสหภาพยุโรป โดยเน้นไปที่การสนับสนุนการบริโภคสินค้าอินทรีย์ผ่านพื้นที่จัดแสดงต่าง ๆ ภายในงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ที่เหมาะสมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในอนาคต

นอกจากนั้นภายในงานยังมีการเสวนาในประเด็นของประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ต่อตนเอง ต่อเกษตรกร รวมไปถึงเศรษฐกิจไทยและสิ่งแวดล้อม พบกับผู้ร่วมอภิปราย: Arise+ Thailand, The International Trade Centre (ITC), and European Union (EU) Delegation to Thailand, and ACSE และกิจกรรมพบปะพูดคุย: 15:00 onwards

โดยในวันงานมีการแจกผักออร์แกนิกรวมถึงถุงผ้าให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานอีกด้วย ซึ่งท่านสามารถสแกน QR Code ที่ถุง เพื่อเข้าถึงช่องทางการซื้อสินค้าออร์แกนิกในไทย

รายละเอียดกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม: “Organic For All – เกษตรอินทรีย์ดีต่อใจ”
วันและเวลาจัดกิจกรรม: 14 ธันวาคม 2023 เวลา 13:00 – 16:00น
สถานที่:Thaiconsent ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการ “เกษตรอินทรีย์ดีต่อใจ – Organic For All” ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (National Bureau of Agriculture Commodity and Food standards – ACFS) และ ศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ International Trade Center (ITC) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรป

ARISE plus Thailand เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป มีความตั้งใจในการนำเสนอโครงการรณรงค์ “เกษตรอินทรีย์ดีต่อใจ – Organic For All” ที่มุ่งเน้นสู่การสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องทั้งด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการบริโภคอาหารอินทรีย์ รวมถึงพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ในไทย โดยมีความประสงค์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมสมรรถภาพกิจกรรมออร์แกนิกในไทย ให้มีมาตรฐานเดียวกันกับสหภาพยุโรป โครงการนี้มุ่งหวังเพื่อสนับสนุนการบริโภคสินค้าออร์แกนิก ให้ความรู้รวมไปถึงการเชิญชวนให้ประชาชนสามารถตัดสินใจในการเลือกบริโภคโดยมีข้อมูลที่เป็นประโยน์ประกอบได้ เช่นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ทั้งในทางโภชนาการและสุขภาพ รวมถึงส่งเสริมประเด็นความรู้ในด้านผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก

The Media Launch Event งานเปิดตัวสื่อนี้ จะเป็นการจัดกิจกรรม “Organic For All – เกษตรอินทรีย์ดีต่อใจ” ซึ่งจะมีการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาเข้าร่วมหลายฝ่ายทั้งผู้มีส่วนสำคัญของโครงการ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ (Influencer) และสื่อระดับสากล เผื่อเผยแพร่ต่อสื่อถึงรายละเอียดของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันกับวิสัยทัศน์ของโครงการนี้

ภายในงานยังมี
  • การเสวนาในประเด็นของประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ต่อตนเอง ต่อเกษตรกร รวมไปถึงเศรษฐกิจไทยและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย พบกับผู้ร่วมอภิปราย: Arise+ Thailand, The International Trade Centre (ITC), and European Union (EU) Delegation to Thailand, and ACSE
  • การแจกผักออร์แกนิกรวมถึงถุงผ้าให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานอีกด้วย ซึ่งท่านสามารถสแกน QR Code ที่ถุง เพื่อเข้าถึงช่องทางการซื้อสินค้าออร์แกนิกในไทย
  • กิจกรรมพบปะพูดคุย: 15:00 onwards

วันและเวลาจัดกิจกรรม: 14 ธันวาคม 2023 เวลา 13:00 – 16:00น
สถานที่: ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (Alliance Francais, Bangkok)

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : Thaiconsent

ธันวาคม 14 @ 13:00
13:00 — 16:00 (3h)

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

THAICONSENT