จะเปลี่ยนปัญหาสังคมไปเป็นโจทย์ทางการตลาด และสร้างความคิดที่สร้างสรรค์ได้อย่างไร​? โดย SIRDI

เชิญร่วมในกิจกรรมและเรียนรู้ไปกับหลักสูตร ผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิตอล ในหัวข้อที่หนึ่งเรื่อง “จะเปลี่ยนปัญหาสังคมไปเป็นโจทย์ทางการตลาด และสร้างความคิดที่สร้างสรรค์ได้อย่างไร​ ?” มาร่วมหาคำตอบได้ในกิจกรรมนี้

วิทยากรโดย: ดร.สุนทร คุณชัยมัง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสังคม(SIRDI) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: 086-659 8097 (คุณทัศนีย์ ขัดสืบ)

มีนาคม 11 @ 12:00
12:00 — 15:00 (3h)

Online Session

College of Social Innovation Rangsit University