เทคนิคและเครื่องมือการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อประกอบการวิจัยผลิตภัณฑ์ในยุคสมัยดิจิทัล ? โดย SIRDI

เชิญร่วมในกิจกรรมและเรียนรู้ไปกับหลักสูตร ผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิตอล ในหัวข้อที่สองเรื่อง “เทคนิคและเครื่องมือการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อประกอบการวิจัยผลิตภัณฑ์ในยุคสมัยดิจิทัล ?” มาร่วมหาคำตอบได้ในกิจกรรมนี้


วิทยากรโดย: ดร.สุนทร คุณชัยมัง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสังคม(SIRDI) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: 086-659 8097 (คุณทัศนีย์ ขัดสืบ)

มีนาคม 18 @ 09:00
09:00 — 12:00 (3h)

Online Session

College of Social Innovation Rangsit University