ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและทุกภาคส่วนมุ่งสู่ Net-Zero โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและทุกภาคส่วนมุ่งสู่ Net-Zero เรื่อง “การปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อมุ่งสู่คาร์บอนเป็นศูนย์” โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น.

มิถุนายน 7 @ 08:30
08:30 — 15:30 (7h)

จังหวัดชลบุรี, โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม