กิจกรรมเสวนา Maruey Talk “ถอดรหัสแบรนด์องค์กรที่สำเร็จอย่างยังยืน” (จากรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands) 

เชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมเสวนา Maruey Talk “ถอดรหัสแบรนด์องค์กรที่สำเร็จอย่างยังยืน” (จากรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน

วิทยากรโดย

  • ศ. (กิตติคุณ) ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ (ภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School)
  • ดร.ศรพล ตุลยเสถียร (รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  • ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล (หัวหน้าภาควิชาการตลาด Chulalongkorn Business School)

 ดำเนินรายการ

  • ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล (บรรณาธิการ Green Innovation and SD MGR Online

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนร่วมงาน

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:00–16:00 น.

ณ ห้องสมุดมารวย ชั้นใต้ดิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีนาคม 22 @ 14:00
14:00 — 16:00 (2h)