เสวนาวิชาการ “ก่อการวิจัย: ถอดสลักโลกการศึกษา ถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชน”

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
ชวนร่วมงานเสวนาวิชาการ “ก่อการวิจัย: ถอดสลักโลกการศึกษา ถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชน”

ช่วงเช้า 9.00 – 12.00 น.

– นำเสนองานวิจัยชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การถอดบทเรียนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ภายใต้แนวคิดเรื่องการนำร่วม กรณีศึกษา ผลสัมฤทธิด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเครือข่ายภาคประชาสังคม และ ชุดประสบการณ์นักวิจัย”

ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น.

– นำเสนองานวิจัยเพื่อรื้อถอนมายาคติทางการศึกษาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยลักษณ์
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รับจำนวนผู้ร่วมงาน 40 คน
ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY9Nt6EGbU5fOD4poXL9uVEMhug3Hlgb0dZJ4tA8vuEAq-0g/viewform

หรือติดตาม Live ได้ที่เพจโครงการผู้นำแห่งอนาคต, ก่อการครู, Way magazine

อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.leadershipforfuture.com/symposium-education-lff/

สิงหาคม 26 @ 09:00
09:00 — 12:00 (3h)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการผู้นำแห่งอนาคต Leadership for the Future