เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ขอเชิญทุกท่านร่วมเยี่ยมชม “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565” หรือ Isan Creative Festival 2022 (ISANCF2022) งานเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ธีม “Think Link Things: วิเคราะห์ เชื่อมโยง ทุกสรรพสิ่ง”


เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 นำเสนอศักยภาพและผลงาน ที่สะท้อนสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของอีสาน มาผนวกเข้ากับสิ่งใหม่อย่าง NFT และโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยไม่ยึดติดกับแนวคิดเดิม ๆ เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นไปได้ใหม่ ผ่านการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่ง ร่วมกับเทคโนโลยี นวัตกรรม จากนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอีสาน


เทศกาลฯ นำเสนองานผ่าน 7 รูปแบบกิจกรรม Compact, but Impact น้อยแต่แน่น บนออนไลน์และออฟไลน์ กว่า 100 กิจกรรม ตลอด 10 วัน ในพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC Khon Kaen) ย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ – กังสดาล และบนพื้นที่สร้างสรรค์ในโลกเสมือนจริง “Velaverse” (Metaverse นำร่องแห่งแรกของจังหวัดนครราชสีมา) ดังนี้

ปลูก เด็ด เฮ็ด เฮียนฮู้ – Lunch & Learn Project: School Yard Lunch
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 เวลา 10.30-22.00 น.

Lunch & Learn Project School Yard Lunch Isan Creative Festival 2022 CEA

จากโครงการพัฒนาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนประถมศึกษาภายใต้งบ 21 บาทต่อคน (Lunch & Learn) สู่การพัฒนาวัตถุดิบที่นำมาทำเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน ในปีนี้ โครงการจะทำงานร่วมกันกับเกษตรกร แม่ครัว บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเมนูอาหารกลางวันโดยคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและสารอาหารเป็นหลัก


จ้วดทอล์ก Juad Talk – Isan Next TCDC Khon Kaen | Online Platforms
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-14.00 น.

จ้วดทอล์ Isan Creative Festival 2022 เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 CEA

จับจองที่นั่ง | Reservation: https://www.eventpop.me/e/12407

ทอล์กที่จะทำให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบันเทิง และอุตสาหกรรมงานฝีมือและการออกแบบ ว่าเราจะสามารถนำสิ่งที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ใหม่ให้ดีขึ้นได้อย่างไร โดยวิทยากรชาวอีสานรุ่นใหม่ 6 ท่านที่พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ให้เข้าใจง่ายแบบจ้วด ๆ

 • ISAN Ent. Marketing: คนอีสานบ้านเฮา เว่าหยังกะม่วน
 • Future of ISAN POP: การส่งออกวัฒนธรรมอีสานป๊อป
 • Molum Fandom: อะไรที่ทำให้คนยังอยู่รวมกันเป็นแฟนด้อมหมอลำ
 • ISAN Craft and Gender: ผ้าและเพศ
 • From Forest to Table: อาหารอีสานจากป่าสู่โต๊ะ
 • ISAN Plant-based: อนาคตของวัตถุดิบท้องถิ่น

มักหมัก – Isan Flavour Library
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 เวลา 10.30-22.00 น.

มักหมัก Isan Flavour Library Isan Creative Festival 2022 เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 CEA

ภูมิปัญญาการหมักดองของอีสานเป็นสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสตร์การถนอมอาหารเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความซับซ้อนและความหลากหลายของรสชาติขึ้น ความลับของรสชาติอันความหลากหลายของการหมักดองอีสานจะถูกคลี่ออกมาเป็นนิทรรศการ “มักหมัก”


ตลาดสินค้าสร้างสรรค์ที่มีทักษะและความรู้ซ่อนอยู่
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565

ตลาดสินค้าสร้างสรรค์ที่มีทักษะและความรู้ซ่อนอยู่ Isan Creative Festival 2022 เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 CEA

ชวนคุณมาช้อปสินค้าในตลาด D-KAK ทั้งสองแห่ง พร้อมร่วมกิจกรรมฝึกทักษะ DIY จากเวิร์กชอปที่เราคัดสรรมาให้ ที่ TCDC Khon Kaen และสถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สำรองที่นั่ง l Booking: https://www.eventpop.me/e/12432

เวิร์กชอปตลาด D-KAK | TCDC Khon Kaen

 • 26.02 & 04.03 | ศิลปะติดปะต่อ (Collage by TCDC)
 • 27.02 & 05.03 | เทียนหอมจากธรรมชาติ (Natural Soy Candle)
 • 27.02 | บอร์ดเกม​ความ​หลากหลาย​ทางเพศ​ (LGBTQIAN​+ Board​ Game)​
 • 28.02 & 06.03 | ศิลปะจากดินเบา (DIY Air – Dry Clay)
 • 01.03 | เพ้นท์กระถางหิมพานต์ (Painted Vegetable Pots)
 • 02.03 | สลักไม้ มนุษย์ผู้ดูแลเมล็ดพันธ์ (Wood Carving)
 • 03.03 | ศิลปะสีและความรู้สึกแห่งความฝัน (Your Colour, Your Dream)
 • 04.03 | ปั้นดินอิสระ (Clay Modeling)
 • 05.03 | มิสเตอร์เปเปอร์คราฟท์ (Mister Papercraft)
 • 06.03 | กินดอก กินใบ เบิกบานใจ (Edible Flowers)

เวิร์กชอปตลาด D-KAK in the City | สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น (Khon Kaen Air-Conditioned Bus Terminal)

 • 25.02, 01.03, 04.03 | ศิลปะติดปะต่อ (Collage by TCDC)
 • 26.02, 03.03, 05.03 | ศิลปะจากดินเบา (DIY Air – Dry Clay)
 • 27.02 & 06.03 | เทียนหอมจากธรรมชาติ (Natural Soy Candle)

เวิร์กชอป – Creative Workshop
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565

เวิร์กชอป Creative Workshop Isan Creative Festival 2022 เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 CEA

กิจกรรมสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 ผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ประกอบด้วยนักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมบันเทิง นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ และนักเรียนนักศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และเข้าใจการทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์


หนังสั้นในย่านย่อย – Sub-District Short Film
วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 20.00-22.00 น.

หนังสั้นในย่านย่อย Sub-District Short Film Isan Creative Festival 2022 เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 CEA

ภาพยนตร์สั้นที่จะมาเล่าเรื่องของย่านย่อย ภายในย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ ผ่านมุมมองของผู้กำกับมืออาชีพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่


เล่นแร่ แปรผ้า – House of Fabric-Ation
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-22.00 น.
เล่นแร่ แปรผ้า House of Fabric-Ation Isan Creative Festival 2022 เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 CEA

นิทรรศการเล่นแร่แปรผ้านำเสนอสิ่งทออีสานที่รังสรรค์ขึ้นจากการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสานเข้ากับการออกแบบ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของภูมิภาค เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้มีรูปแบบร่วมสมัยตามมาตรฐานสากล


เยี่ยมยามบ้านหมอลำ – Molam House Hopping
วันที่ 1 มีนาคม 2565
เยี่ยมยามบ้านหมอลำ Molam House Hopping Isan Creative Festival 2022 เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 CEA

กิจกรรมที่จะพาไปเก็บเกี่ยวความสนุกสนานและความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของหมอลำในยุคสมัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอีสานที่สืบทอดมายาวนาน ณ ชุมชนแหล่งกำเนิดหมอลำคณะต่าง ๆ


Isan, Our Home(town) อีสานบ้านเฮา 1502 Creative Sharing Space
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-22.00 น.

Isan, Our Home(town) อีสานบ้านเฮา Isan Creative Festival 2022 เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2565 CEA
พื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ “บ้านเฮา” ที่ผสานสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาเเละวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ เเละนวัตกรรม ผ่านเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนำเสนอเรื่องราวของสองเมืองศักยภาพอย่างสกลนครและนครราชสีมา ที่นำสินทรัพย์และความคิดสร้างสรรค์ของคนในพื้นที่มาปลุกปั้นให้เมืองก้าวสู่การเป็น “พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://go.tcdcmail.com/b/634/348/k002swj/F/F/F/F/F

กุมภาพันธ์ 25 @ 08:00 — มีนาคม 6 @ 23:00
08:00 — 23:00 (231h)

TCDC Khon Kaen ย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ – กังสดาล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)