ฟัง สร้าง สุข โดย ธนาคารจิตอาสา

มาฟัง เพื่อสร้างสุขให้กับคนอื่น ๆ กันเถอะ!

ชวนเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการฟัง เพื่อดูแลความสัมพันธ์ และดูแลใจคนใกล้ตัว โลกจะดีขึ้นด้วยการลงมือทำ เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ด้วยการฟังเสียงคนรอบข้าง ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าอกเข้าใจ ช่วยลดความขัดแย้ง และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี


เพื่อน ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้…
  • ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ร่วมกันบนพื้นที่ออนไลน์
  • ได้ลองฝึกฝน พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
  • ช่วยให้เราสามารถดูแลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิต ทั้งเรื่องงานและความสัมพันธ์
วิทยากรโดย อ.เล้ง-โชติศักย์ กิจพรยงพันธ์

มาเป็น “จิ๊ดอาสา” ฝึกฟังเพื่อเป็นอาสารับฟังด้วยกัน ในกิจกรรมที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้จากที่บ้าน
ลงทะเบียนได้ที่: www.jitarsabank.com/job/detail/7965

ขอบคุณที่มา: Happy Life Happy Thailand

มีนาคม 19 @ 13:30
13:30 — 15:30 (2h)

Online Session

ธนาคารจิตอาสา