งานสัมมนา “Epson Sustainability Thailand Summit 2022”

การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเศรษฐกิจ กำลังส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานทางธรรมชาติอย่างฉับพลัน เอปสันชวนคุณร่วมกันหาทางออกในหัวข้อ “Business and Economic” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ…
  • กระบวนทัศน์ใหม่สู่การเติบโตสีเขียว: โดย ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ นักวิชาการอาวุโส จาก TDRI ด้านนโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียว
  • ธุรกิจที่ทำเพื่อสังคมได้อะไร?: โดย คุณเปรม พฤกษ์ทยานนท์ สตาร์ทอัพ Green2Get เจ้าของเพจ : ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จากทางเอปสัน

รับของที่ระลึก แก้ว Qualy Coral Bleaching Mug จำนวน 15 รางวัล จากผู้ที่ลงทะเบียนในแพลตฟอร์ม และเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ตามวันเวลาข้างต้น

  • ประกาศผลผ่านแพลตฟอร์มในวันที่ 8 เมษายน 2565
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2565
คลิกลิงก์นี้เพื่อลงทะเบียน: https://bit.ly/35dFcRm

ขอบคุณที่มา: eLeader

มีนาคม 29 @ 13:30
13:30 — 16:00 (2h 30′)

Online Session

Epson