การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมด้วยหลักการ Co-creation”

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมด้วยหลักการ Co-creation  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตามหัวข้อดังนี้

  • นวัตกรรม กับปลายทางที่มากกว่าเพียงการทำให้ขายได้
  • EA เครื่องมือช่วยให้เกิดนวัตกรรมในพิมพ์เขียวองค์กร (Blueprint: BP)
  • การบริหารงานนวัตกรรมยุคใหม่ที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566
เวลา 9.00 – 12.00 น. ทางระบบ Zoom

ไม่มีค่าใช้จ่าย
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : Digital University มหาวิทยาลัยดิจิทัล

กรกฎาคม 24 @ 09:00
09:00 — 12:00 (3h)

แอพพลิเคชั่น Zoom

Digital University