“อบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสุขภาวะในรูปแบบ Digital Media” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กิจกรรมเสริมทักษะการออกแบบสื่อ จาก สสส. ที่จะช่วยพัฒนากระบวนการคิดเพื่อการสื่อสาร และแนะนำเครื่องมือในการผลิตสื่อ ตลอดจนแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการนำไปใช้สร้างสรรค์สื่อสุขภาวะให้โดนใจ เข้าเป้า เพิ่มการสื่อสารของคุณให้ทรงพลังมากยิ่งขึ้นได้ง่าย ๆ ไปกับกิจกรรม “อบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสุขภาวะในรูปแบบ Digital Media” สร้างมือใหม่ให้เป็นมือ Pro ออกแบบสื่อได้ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง เพิ่ม SKILL สื่อสาร และเติมทักษะงานออกแบบ

ดำเนินกิจกรรมโดยวิทยากรและทีมงานผู้มากด้วยประสบการณ์ด้านการสื่อสารและออกแบบ

  • คุณสินีนาฏ เทพบุญ Creative Content & Producer Digital Media : ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเนื้อหาเพื่อการผลิตสื่อสุขภาวะ
  • คุณณัฐวิชญ์ สระรักษ์ กรรมการผุ้จัดการ บริษัท ชายน์ ซีจี สตูดิโอ จำกัด : ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคพิเศษ เพื่อการผลิตสื่อสุขภาวะ
    และวิทยากรกระบวนการจาก กล้าก้าว ทีม

พบกับหลักสูตร อบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสุขภาวะในรูปแบบ Digital Media

  • หลักสูตรทักษะการผลิตสื่อ “Infographic”

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567
ช่วงเวลา 09.00 – 16.30 น. (สำหรับ ออนไลน์)
เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 (สำหรับ on site)
สถานที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ซอยงามดูพลี หรือผ่านทางออนไลน์

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วม : มีคลินิกออนไลน์เปิดให้สอบถามได้ 24 ชั่วโมง
พร้อมคลาสออนไลน์ที่จะช่วยพัฒนาผลงานจำนวน 2 ครั้งต่อ 1 หลักสูตร เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานได้สมบูรณ์ และนำไปใช้ได้จริง


ขอบคุณที่มา : Childimpact

เมษายน 3 @ 08:00
08:00 — 16:30 (8h 30′)

อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ซอยงามดูพลี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ(สสส)