บริการภิวัฒน์ Day 2 (SERVICE DESIGN 2.0_ Servitization: from Product to Service Ecosystem)

เวลา : เสาร์ – อาทิตย์ที่ 19 – 20 กันยายน 2563 | 9.00 – 17.00 น.
สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม ชั้น M, TCDC กรุงเทพฯ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง

รับสมัคร 40 คน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย และ ต้องการความตั้งใจและความรับผิดชอบ ในการสมัครและเข้าร่วมอบรม

นี่คือสถานการณ์กำลังเกิดขึ้น….ในระดับโลก อันจะส่งผลต่อ …. พวกเราทุกคน
โลกหลังโควิด และ ความปกติใหม่ (Post Covid-19 & New Normal)
Global Financial Armageddon (โลกการเงินปั่นป่วนและพังทลาย …. ทั่วโลก)
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และ การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม (Industry 4.0 and Industrial Internet)
ความปั่นป่วนและเปลี่ยนผ่านโดยระบบดิจิทัล (Digital Disruption & Transformation) ฯลฯ

เรียนรู้ร่วมกัน และ ลงมือปฏิบัติ โดยใช้หลักการ แนวคิดและวิธีปฏิบัติของ บริการภิวัฒน์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก

ใครควรเข้าร่วม?
⦁ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ผู้สนใจแนวคิดใหม่ๆ และการเปลี่ยนผ่าน/ปรับเปลี่ยน (Disrupt & Transform)
⦁ ผู้ประกอบการ SMEs ผู้สนใจแนวคิดใหม่ๆ เพื่อเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านระดับโลก
⦁ ประชาชนทั่วไป ที่ผู้สนใจแนวคิดใหม่ๆ

** บริการภิวัฒน์ (Servitization) = การปรับเปลี่ยนองค์กรภาคการผลิตอุตสาหกรรม ไปสู่ “การบริการ”
โดยบูรณาการ ความสามารถหลักขององค์กร การออกแบบบริการ และเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกัน
และนำเสนอ “คุณค่า / บริการ /โซลูชั่น” ให้แก่ ลูกค้า

วิทยากร : วริทธิ ตีรประเสริฐ (เรน) นักจัดการความรู้อาวุโส (Service Design Facilitator)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ / ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)


** หมายเหตุ ** :
1. ควรผ่าน Service Design 1.0 หรือ เคยเข้าร่วมอบรม Service Design มาก่อน ***
2. ลงสมัคร Service Design 1.0 เพื่อปูพื้นฐาน ได้ที่ : https://www.zipeventapp.com/e/SERVICEDESIGN1
3. หมดเขตรับสมัครวันที่ 13 กันยายน 2563
4. รับสมัครไม่เกิน 40 คน
5. ไม่เสียค่าใช้จ่าย และ ต้องการความรับผิดชอบในการสมัครและเข้าร่วมอบรม***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วริทธิ ตีรประเสริฐ (เรน) โทร. 081-561-7449

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่นี่

กันยายน 20 @ 09:00
09:00 — 17:00 (8h)

TCDC กรุงเทพฯ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง

TCDC