งาน Circular Systems Innovation for Flexible Polyurethane Foam Waste Workshop

โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) และนอนนอน ได้ร่วมกันจัดงาน Circular Systems Innovation for Flexible Polyurethane Foam Waste Workshop (CSI-PW 2023) เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีอัพไซเคิล (upcycle) ฟองน้ำจากที่นอนและแหล่งอื่นๆ ตลอดจนความท้าทายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนที่จะช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกและส่งเสริมให้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้รับการปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม

จัดเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบไฮบริด (hybrid) โดยสถานที่จัดงานฯ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ 70 ท่านเท่านั้น

ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566
สถานที่ : ณ โรงแรม The Peninsula Bangkok กรุงเทพฯ

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : Technology and Informatics Institute for Sustainability – TIIS

ตุลาคม 19 @ 12:30
12:30 — 19:00 (6h 30′)

โรงแรม The Peninsula Bangkok

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, บริษัท เซอร์คิวลาริตี จำกัด