สัมมนา เรื่อง “COP 26 สู่วิถีชาวบ้าน” โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญท่านที่สนใจรับชมการสัมมนา เรื่อง “COP 26 สู่วิถีชาวบ้าน”
ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ผู้จัดขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดลงทะเบียนล่วงหน้า โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา ตามลิงก์ด้านล่างนี้ https://forms.gle/eSinoAJTK3eQMAKW8
Topic: งานสัมมนา เรื่อง “COP 26 สู่วิถีชาวบ้าน” (300-500 คน)
Time: Feb 9, 2022 10:00 AM Bangkok
Meeting ID: 922 5111 5910
Passcode: 510949

กุมภาพันธ์ 9 @ 13:00
13:00 — 16:00 (3h)

Online Session

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม