กิจกรรม “CIVIC EDUCATION GAME FAIR 2022”

ขอเชิญชวน…
 • ครู
 • นักการศึกษา
 • นักกิจกรรม
 • ผู้สนใจ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “Civic Education Game Fair” รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น

วัน เวลา สถานที่:
 • วันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2565
 • เวลา: 09.30 – 16.00 น. (เริ่มลงทะเบียนพร้อมตรวจคัดกรอง atk เวลา 09.00 น.)
 • สถานที่: โรงแรม Novotel Siam Square

ท่านจะได้พบกับ…
วงพูดคุย:
 • ชวนคุย “เกมกับการสร้างพลเมือง” โดย ดร.ธีรพัฒน์ อังศุชวาล อาจารย์วศิน ปั้นทอง ผู้เขียนหนังสือ “เกมกับการสร้างพลเมือง”
 • ชวนคุย “ประสบการณ์การนำเกมไปใช้ในการสร้างพลเมือง”

เปิดตัว:
 • ดิจิทัลเกม “Hack Nakhon ชวนป่วนให้เมืองเปลี่ยน” สร้างความเป็นเจ้าของพื้นที่และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนเมือง บน LINE OA

อบรมเกม:
 • เกมจำลองเมืองประชาธิปไตย เกมเลือกตั้งท้องถิ่น เกมกระดานที่จะพาเราไปรู้จักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และการเลือกตั้งท้องถิ่น ผ่านประสบการณ์การเล่นของเรา
 • เกมการ์ดพลังสิทธิ เกมการ์ดพลังสื่อ ชวนเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 30 ข้อ คู่ไปกับการรู้เท่าทันสื่อผ่าน 5 คำถามวิเคราะห์สื่อ ในเวลา 30 นาที ชวนเราตั้งคำถามไปกับสถานการณ์รอบ ๆ เรา
 • เกม Land of Growth – The Market Economy Game ชวนเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการในตลาดเสรี รวมถึงสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกิจการของเรา
 • เกม PeaceSoCracry และ เกมใหม่ล่าสุด Talk to Transform ชวนขยายมุมมอง เรื่องราวหลากหลายที่นำไปสู่ความขัดแย้ง พร้อมกับนำเสนอทางเลือก ทางออก เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายและเปิดกว้าง

พิเศษ:
รับเกมจากกิจกรรมไปใช้ต่อได้ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย!

หมายเหตุ:
ทางผู้จัดสามารถส่งจดหมายเชิญ และสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พักให้กับผู้สนใจจากต่างจังหวัดได้
จัดโดย:
 • สถาบันพระปกเกล้า
 • มูลนิธิพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ม.คศน.)
 • มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย)
 • Equity Initiatives
 • มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 เมษายน 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 092-656-6812 (นุ่น)

ขอบคุณที่มา: FNF Thailand

พฤษภาคม 7 @ 09:30
09:30 — 16:00 (6h 30′)

โรงแรม Novotel Siam Square

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย, สถาบันพระปกเกล้า, มูลนิธิพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ม.คศน.), มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย), Equity Initiatives