เทศกาลหมุนเวียน/เปลี่ยนเมือง ตอน “ชอบจึงหมัก รักจึงปลูก”

Circular Urban Farm Fair No.1
ครั้งแรกของสมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The NETWORK) กับการเปิดตัวเทศกาล “หมุนเวียน/เปลี่ยนเมือง” ด้วยกิจกรรมทางกาย ทางใจ และทางความรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนเมืองหันมาสนใจเกษตรอินทรีย์ เป็นงานที่มุ่งเน้นการนำเสนอผลงานของผู้ประกอบการ โดยมีบริษัทชั้นนำและผู้ประกอบการด้านการเกษตรรายย่อยที่มีพื้นที่ปลูกผักในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล เข้าร่วมโครงการ เพื่อกระตุ้นให้คนเมืองตระหนักถึงความสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัว

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาสุดพิเศษ ร่วมกับผู้สมัครลงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ และแขกรับเชิญอีกมากมายที่ให้ความสนใจด้านเกษตรอินทรีย์และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย อาทิ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คุณรสนา โตสิตระกูล คุณวนิษา เรซ (หนูดี) และดร. พสุต รัตนบรรณางกูร ในวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 อีกด้วย

เยี่ยมชม Booth นิทรรศการ:
  • 29 มีนาคม – 10 เมษายน 2565
  • เวลา 11.00 – 18.00 น.
  • ณ ชั้น 1 ห้องอเนกประสงค์ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา:
  • 2-3 เมษายน 2565
  • เวลา 12.30 – 18.30 น.
  • ณ เวทีห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

Facebook: Circular Urban Farming –หมุนเวียน/เปลี่ยนเมือง
IG: circularurbanfarming Circular Urban Farm Fair No.1

 

มีนาคม 29 @ 11:00 — เมษายน 10 @ 18:00
11:00 — 18:00 (295h)

โถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc)

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc)