อบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบธุรกิจ ในหัวข้อ:แนวคิด Circular Economy กับโอกาสใหม่ของวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบธุรกิจ สำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และผู้ประกอบการผ่านโปรแกรม ZOOM

หัวข้อ แนวคิด Circular Economy กับโอกาสใหม่ของวิสาหกิจเพื่อสังคม
วิทยากรโดย คุณธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์
Circo Design Trainer
UN Global Compact Network Thailand

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.15 น.
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

ธันวาคม 22 @ 10:00
10:00 — 12:15 (2h 15′)

แอพพลิเคชั่น Zoom

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม