เสวนา Circular Economy: นวัตกรรมวัสดุหมุนเวียน เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.) และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “CIRCULAR ECONOMY: นวัตกรรมวัสดุหมุนเวียน เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน”

มาร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพของวัสดุใหม่จากเศษเหลือในอุตสาหกรรมและชุมชน ตอบโจทย์กระแสรักษ์โลก และสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกใช้วัสดุสำหรับงานออกแบบ กิจกรรมในครั้งนี้จะนำเสนอผ่านวัสดุจากผู้ประกอบการ 5 ราย

  1. RE-Hub studio โดย คุณปองภพ เกณฑ์ชัยภูมิ – “นวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองการออกแบบทั้งลวดลาย พื้นผิว และดีไซน์ได้อย่างไรขีดจำกัด”
  2. GEMIO โดย คุณอัครชัย เตชะวีรภัทร – “การนำเศษเหลือจากระบบอุตสาหกรรมมาผสานกับความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปคอมพาวด์ยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุให้ไกลกว่าที่เคย”
  3. D&C Design and Concept โดย คุณสัมฤทธิ์ ชูกลิ่น – “ผ้ากระสอบข้าวเก่าที่ใช้งานแล้ว นำมาเคลือบยางพาราธรรมชาติ นำเทรนด์วัสดุใหม่ในการผลิตสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์”
  4. PANAE CRAFT, Ban Duhun โดย คุณสราวุธ กลิ่นสุวรรณ – “กระดาษปาหนันที่เป็นได้มากกว่าเศษเหลือในกระบวนการผลิตงานหัตถกรรมเตยปาหนัน การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างโอกาสเชิงสังคมและเศรษฐกิจชุมชนตามแนวคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs)”
  5. REWASTEC CO., LTD. โดย คุณวิศรุต ชาลี – “ก้าวใหม่ของเม็ดพลาสติกและเชือกพลาสติกรีไซเคิลที่พัฒนาสูตรจนมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีกลิ่นธรรมชาติ”

งานจัดวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. ที่ Material & Design Innovation Center ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ

รับจำนวน 30 คนเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/AR3wKAHCFzCKc8Yc6


กำหนดการ
  • 13.00 – 13.30 ลงทะเบียน
  • 13.30 – 15.00 แนะนำวัสดุแนวคิด CIRCULAR ECONOMY โดยผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 5 ราย
  • 15.00 – 15.30 เสวนาเรื่องการต่อยอดและแนวโน้มวัสดุ CIRCULAR ECONOMY
  • 15.30 เป็นต้นไป Q&A และชมการจัดแสดงผลงานวัสดุ CIRCULAR ECONOMY ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 21 สิหาคม 2565

หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงผลการตรวจ ATK อย่างน้อย 48 ชม. โดยแสดงผล ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน และขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม


ขอบคุณที่มา: Thailand Creative & Design Center (TCDC)

มิถุนายน 17 @ 13:00
13:00 — 15:30 (2h 30′)

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)