BMA EXPO 2023 จัดโดย กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ร่วมชมนิทรรศการงานเมือง ครั้งแรกกับการรวมทุก ‘งานเมือง’ มาไว้บนพื้นที่กว่า 16,700 ตารางเมตร กับงาน BMA EXPO 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการบูรณาการการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยจะมีการจัดแสดงความคืบหน้าผลดำเนินงานในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ตามยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ภายใต้นโยบาย 9 ด้าน 9 ดี ที่จัดกลุ่มประเด็นพัฒนาออกเป็น 28 กลุ่ม ภายใต้นโยบาย 226 ข้อ นอกจากการจัดแสดงความคืบหน้าในการดำเนินงานนโยบาย ภายใต้การเปิดเผยข้อมูลผ่าน Open Data และ Open Policy แล้ว ที่งานนี้ประชาชนได้รับบริการต่างๆ จากของทั้ง 17 สำนัก พร้อมด้วย Bma Express จาก 50 สำนักงานเขต มาให้บริการแบบครบทุกมิติ พร้อมนวัตกรรมการให้บริการแบบไร้รอยต่อ ครบทั้ง 9 ด้าน 9 ดี ผ่านรถบริการเคลื่อนที่ และสาธิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ ด้านต่างๆ ตลอดจนการแสดงนวัตกรรมใหม่ ๆ และการให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงานตลอดทั้ง 3 วัน

วันที่ 14 – 16 กรกฎาคม พ.ศ 2566
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 20.00 น.
ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ


ขอบคุณที่มา : กรุงเทพมหานคร

กรกฎาคม 14 @ 13:00 — กรกฎาคม 16 @ 20:00
13:00 — 20:00 (55h)

อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ, กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร