อบรม “BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว” โดย สสว. และ สอวช.

เชิญชวนผู้ประกอบการและนักพัฒนา มารู้จัก “BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว” โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม(สสว.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
  • เวิร์กชอปเครื่องมือจากประเทศเนเธอแลนด์ ฉบับย่อ CIRCO Demo: Creating Business Through Circular Design
  • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก CIRCO Hub Thailand และตัวแทนธุรกิจที่ทำจริง ล้มจริง สำเร็จจริง!
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
เวลา: 10.00 – 16.00 น.

ขอบคุณที่มา : UN Global Compact Network Thailand

มิถุนายน 9 @ 10:00
10:00 — 16:00 (6h)

กรุงเทพฯ, โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม, สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ