งานเสวนา “Best Practices from the V4 Countries for a More Sustainable Future” โดย Visegrad Group

ขอเชิญร่วมฟังประสบการณ์ “การแก้ปัญหาโลกร้อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้วางแผนนโยบายจากกลุ่มประเทศยุโรปกลาง

จัดโดย Visegrad Group


ขอบคุณที่มา: UNDP Thailand

เมษายน 7 @ 14:00
14:00 — 18:00 (4h)

บ้านปาร์คนายเลิศ

Visegrad Group