กิจกรรม ในหัวข้อการแนะนำการสมัครขอรับทุน Bayer Foundation Women Empowerment Award

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสตรีที่มีวิสัยทัศน์จากเอเชียแปซิฟิก ละตินอเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง หากคุณกำลังบุกเบิกนวัตกรรมด้านสุขภาพ โภชนาการ หรือโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ เข้ารับฟังการแนะนำการสมัครขอรับทุน Bayer Foundation Women Empowerment Award เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ Bayer Foundation Women Empowerment Award 2024

คุณสมบัติในการสมัครขอรับทุน Bayer Foundation Women Empowerment Award

  • ผู้นำทางธุรกิจที่เป็นสตรี: ผู้หญิงในตำแหน่งผู้นำ ผู้ร่วมก่อตั้งหรือผู้บริหาร C-levelที่มีส่วนร่วมในองค์กร
  • มีรูปแบบธุรกิจ/การเงินที่ยั่งยืน : ธุรกิจที่จดนิติบุคคลที่มีระบบธุรกิจที่ยั่งยืน (ไม่ขึ้นอยู่กับการรับทุน/การบริจาค/เงินอุดหนุน)
  • นำเสนอโซลูชั่นที่มีผลกระทบ: ในด้านสุขภาพ โภชนาการ และ/หรือด้านสภาพภูมิอากาศในสาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งรวมถึงโซลูชั่นด้านอาหาร การเกษตร และน้ำ.
  • กำลังสร้างผลกระทบทางสังคมหรือชุมชน: แนวทางแก้ไขควร (มุ่งเป้า) ให้สามารถเข้าถึงได้โดยชุมชนผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง
  • ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย หรือซึกโลกใต้ (Global South)
  • รายได้ไม่เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อปี

วันที่: 21 มีนาคม 2567 (วันพฤหัส) เวลา 10.00 – 11.30

ช่องทางเข้าร่วมกิจกรรม: ผ่าน Zoom (https://us06web.zoom.us/j/87263843656)

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม


ขอบคุณที่มา : ChangeFusion

มีนาคม 21 @ 10:00
10:00 — 11:30 (1h 30′)

แอพพลิเคชั่น Zoom

Bayer Foundation