เทคนิคการจัดทำบัญชีเบื้องต้น โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการจัดทำบัญชีเบื้องต้น” ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.

วิทยากรโดย คุณจรรยฤทธิ์ ทรงมณี ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center)
ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้: https://forms.gle/jzzZU31tzwXDjFk8A

มีนาคม 25 @ 10:00
10:00 — 12:00 (2h)

Online Session

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม