Ark of Taste โดย TCDC Chiang Mai

Ark of Taste เภตราแห่งรสชาติ : พันธกิจรักษาพืชท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหาย ด้วยการสร้างทางรอดให้วัตถุดิบทางเลือก

การรับประทานอาหารเชิงอุตสาหกรรมไม่เพียงสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศ ที่ทำให้ความหลากหลายของวัตถุดิบลดน้อยลงไปเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ตัวผู้บริโภคเองคุ้นชินกับรสชาติจากส่วนผสมเพียงไม่กี่ชนิด โดยเฉพาะรสเปรี้ยวที่คนไทยส่วนใหญ่พึ่งพาการใช้มะนาวเป็นหลัก เมื่อประสบกับภาวะแล้ง จึงทำให้หลายคนหัวร้อนไปกับราคามะนาวที่สูงขึ้นไม่น้อย

ด้วยเหตุนี้ CEA Chiang Mai จึงร่วมกับ Slowfood เชิญชวนผู้ประกอบการอาหาร การท่องเที่ยว เกษตกรและผู้ที่สนใจ เข้าฟังเสวนา ‘Ark of Taste เภตราแห่งรสชาติ : พันธกิจรักษาพืชท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหาย ด้วยการสร้างทางรอดให้วัตถุดิบทางเลือก’ เพื่อร่วมกันปลดล็อคพฤติกรรมการกินของเราให้มีความหลากหลายขึ้น ผ่านการเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นที่ให้มิติใหม่ทางรสชาติ สู่การต่อยอดธุรกิจไปพร้อมกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศท้องถิ่นให้มีความหลากหลาย

เสวนาจัดผ่าน Google Meet หรือ Onsite ที่ TCDC Chiang Mai (รับสมัครเพียง 60 คน)

บรรยายโดย
  • คุณ เยา-เยาวดี ชูคง เจ้าของร้าน Maadae Slow Fish Kitchen
  • คุณ ลี-อายุ จือปา เจ้าของแบรนด์ Akha Ama Coffee
  • คุณ มะเป้ง-พงษ์ศิลา เจ้าของร้าน Sansaicisco


ขอบคุณที่มา: TCDC Chiang Mai

มีนาคม 27 @ 14:00
14:00 — 16:00 (2h)

Online Session

TCDC Chiang Mai