งานสัมมนา “AgTech Connext 2022: Growing Together” โดย NIA

NIA ชวนจับเทรนด์ตลาดการเกษตรสำหรับคนรุ่นใหม่ในงานสัมมนา “AgTech Connext 2022: Growing Together” วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13:00 – 15:30 น.


NIA ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน สร้างแพลตฟอร์ม AgTech Connext เชื่อมโยงสตาร์ทอัพด้านการเกษตรสู่เกษตรกรและผู้ใช้งาน ในปีที่ผ่านมามีสตาร์ทอัพ 14 ราย ร่วมแสดงฝีมือนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาคเกษตร งานสัมมนาปีที่ 2 ครั้งนี้มุ่งเน้นการขยายตลาดของสตาร์ทอัพ และเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ผลิตในภาคการเกษตรได้เห็นตลาดช่องทางใหม่เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมกัน


พบกับสตาร์ทอัพเกษตร 3 ราย ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

พร้อมกับเกษตรกรบนแพลตฟอร์มที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาตลาดการเกษตรรูปแบบใหม่ และส่องหลักการและแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มมาใช้จัดการสินค้าด้านการเกษตร

เชิญชวนกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการแนวทางการสร้างตลาดใหม่ และผู้ซื้อ (ทั้งที่เป็นบุคคล ธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหาร หรือโรงงานแปรรูป) ที่มองหาสินค้าเกษตรคุณภาพดีที่ผ่านการผลิตจากเกษตรกรและสร้างสรรค์สินค้าเกษตรแปรรูปจากชุมชน มาร่วมเป็นพลังการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพลิกโฉมการเกษตรไทยไปกับเราผ่านโปรแกรม Zoom

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติมที่คุณกุลิสรา (เบลล์) โทร. 084-229-4994


สมัครเข้าร่วมโครงการ AgTech Connext

สตาร์ทอัพเกษตรที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


ขอบคุณที่มา: NIA : National Innovation Agency, Thailand

 

เมษายน 22 @ 13:00
13:00 — 15:30 (2h 30′)

Online Session

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ