ทำแค่บัญชีเดียวก็เสียภาษีได้ถูกต้อง โดย สวส. ร่วมกับ บสย.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ร่วมกับ บสย. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านรับชมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “ทำแค่บัญชีเดียวก็เสียภาษีได้ถูกต้อง”

วิทยากรโดย คุณจรรยฤทธิ์ ทรงมณี ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center)
ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้: https://bit.ly/3iy7tVS

เมษายน 1 @ 10:00
10:00 — 12:00 (2h)

Online Session

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม, บสย. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม