“เทศกาลข้าวใหม่ 2565” จากต้นทางหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน ถึงข้าวใหม่กรุ่นกลิ่นในจาน

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) และโครงการสวนผักคนเมือง ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย ภูมิใจนำเสนอ
“เทศกาลข้าวใหม่ 2565”
จากต้นทางหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน ถึงข้าวใหม่กรุ่นกลิ่นในจาน

กิจกรรมภายในงาน

  • กิจกรรมชิมข้าวพื้นบ้านหลากชนิดกว่า 40 สายพันธุ์
  • ชิมอาหารพื้นถิ่นหากินยากจากครัว 4 ภาค
  • ร่วมวงเสวนากับผู้รู้ลึกรู้จริงเรื่องข้าวและชาวนา
  • เวิร์กชอปขนมจีนแป้งข้าวพื้นบ้านและเมนูอาหารจากข้าวใหม่
  • งานออกร้านขายข้าวพื้นบ้านและสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพเยี่ยมจากพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทย
  • นิทรรศการ “ข้าวใหม่ ก้าวใหม่” ลงลึกรู้เรื่องข้าวที่มีมิติทั้งเรื่องวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างคนปลูกกับคนกิน
  • และกิจกรรมอีกมากมาย ฯลฯ
วันเสาร์ 15-อาทิตย์ 16 มกราคม 2565
เวลา 9.00-18.00 น.
ณ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน
ไทรม้า นนทบุรี

มกราคม 15 @ 09:00 — มกราคม 16 @ 18:00
09:00 — 18:00 (33h)

นนทบุรี