การบรรยายสาธารณะโลกรอบสถาปัตยกรรมผังเมืองปีที่ 6 โดย คุณพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและพื้นที่สีเขียวสาธารณะ”

TALK SERIES: โลกรอบสถาปัตยกรรมผังเมืองปีที่ 6
การบรรยายสาธารณะโลกรอบสถาปัตยกรรมผังเมืองปีที่ 6 พบกับการบรรยายโดย คุณพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและพื้นที่สีเขียวสาธารณะ”
วันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 65 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้อง 401 อาคารศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมกายภาพสู่สังคม (ตึกใหม่)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนจองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ *จำนวนจำกัด
การบรรยายสาธารณะโลกรอบสถาปัตยกรรมผังเมือง เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเรียน Professional Practices ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) ร่วมด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ The Urbanis
ขอบคุณที่มา: UDDC – Urban Design and Development Center

กันยายน 23 @ 09:30
09:30 — 12:00 (2h 30′)

ห้อง 401 อาคารศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมกายภาพสู่สังคม (ตึกใหม่) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย