หลักสูตรอบรมครู : นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา​ รุ่นที่​ 5

"หลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา" PSDS TU
ช่วงเวลานี้เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดด ” มนุษย์”  คือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง และ “สังคม” คือภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจึงเป็นสิ่งสำคัญ

เชิญชวนครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ  เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา” ที่จะช่วยเสริมองค์ความรู้ด้านงานพัฒนาในมิติต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน 

หลักสูตรอบรมครู : นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา​ รุ่นที่​ 5
ระยะเวลาในการอบรม  จำนวน  3  วัน
วันพุธที่ 10 – วันคุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 7 พฤษภาคม 2566
ค่าสมัครอบรม :  3,900 บาท 

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่


ขอบคุณที่มา : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์

Share