Admin & Accounting Officer

SE Thailand

Website SE Thailand (สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม)

Job Highlights

 • ได้ทำงานในองค์กรขนาดเล็ก มีความคล่องตัวสูง มีโอกาสเรียนรู้จากการทำงานที่หลากหลาย ได้พบคนดีมีความสามารถมากมาย
 • ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีเป้าหมายในการสนับสนุนให้ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยอยู่รอด เติบโต 
 • มีประกันกลุ่ม ประกันสังคม วันพักร้อน สวัสดิการให้ทำงานอย่างมีความสุข
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ – งานด้านธุรการ 

 • ดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ของสมาคมฯ เพื่อให้งานเอกสารต่าง ๆ ในสมาคมฯเป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง และครบถ้วน
 • ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงาน ทั่วไป
 • ตอบคำถามทางโทรศัพท์ และบนสื่อ Social media บางโอกาส
 • ทำงานร่วมกับทีมเพื่อจัดกิจกรรม โครงการของสมาคมฯ
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ – งานด้านบัญชี 

 • ลงบันทึกบัญชีในโปรแกรมออนไลน์ของสมาคมฯ
 • ดูแลงานด้านธุรการบัญชีทั่วไป/ดูแลรายรับ/รายจ่าย/ทำเอกสารซื้อขาย /ใบรับ/ใบเบิกจ่ายเงิน/บิลขาย/ ใบวางบิล/ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ
 • จัดการเก็บข้อมูลจัดการเอกสารทางบัญชี เก็บ รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี
 • ติดตามเอกสารจากหน่วยงานภายในและภายนอกสมาคมฯ
 • จัดสต็อกสินค้า (บางโอกาส)
 • ดูแลงานบัญชีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ – งานด้านสมาชิก

 • ตรวจสอบเอกสารการสมัครสมาชิก และเอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ของสมาชิก
 • ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก แก้ไขข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมาคมฯกำหนด
 • ติดต่อประสานงานกับสมาชิก และองค์กรอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ ปวส. ทุกสาขา (พิจารณานักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์)
 • ตั้งใจจะทำงานกับสมาคมฯอย่างน้อย 1ปีขึ้นไป ใช้ google เป็น ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองได้ มีความสนใจในการแก้ปัญหาสังคม
 • เรียนรู้ไว มี growth mindset และทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน 
 • ไม่เกี่ยงงาน ไม่เลือกงาน มี Integrity ทำงานเร็ว หนักเอาเบาสู้ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่ยิ่งใหญ่
  (ไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการมาชิว แต่เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำงานที่มีความหมาย)
 • มีไหวพริบ ประสานงานเป็น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ กล้าตัดสินใจ มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีจิตใจดี มีความซื่อสัตย์ มีทักษะการสื่อสาร กระตือรือร้น มีน้ำใจ
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ (อ่าน & เขียน ) ได้บ้าง
 • สามารถทำงานเป็นทีมในองค์กรขนาดเล็กได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการเอกสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office/G Suite ได้เป็นอย่างดี หากพิมพ์เร็วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รูปแบบการทำงาน

 • สถานที่ปฏิบัติงาน:  MRT ลุมพินี และ Work from Home บางโอกาส
 • เวลาทำงาน: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น.
 • ทำงานนอกสถานที่ และออกต่างจังหวัดบ้างในบางครั้ง

เงินเดือน​: 16,000 – 18,000 บาท​ ตามประสบการณ์ ความสามารถ และระยะเวลาทำงาน

เอกสารประกอบการรับสมัคร และช่องทางการสมัคร

 • ส่ง File ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน รูปถ่าย พร้อมผลงานที่ผ่านมา (หากมี) ได้ทางอีเมล info@sethailand.org 
 • สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร. 062-0793232

To apply for this job email your details to info@sethailand.org